Prev Next

ให้การต้อนรับ คณะ ผบ.พล.ร.7

09-12-2560 Hits:9 News

ให้การต้อนรับ คณะ ผบ.พล.ร.7

                     เมื่อ ๐๙ ธ.ค.๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. พ.ท.ปิยะชาติ พรมนาทม ผบ.ร.๑๗ พัน.๓ ในพระองค์ฯ ให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.๗ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วย ติดตามสั่งการตามนโยบาย และตรวจเยี่ยมทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช ๒๕๖๐...

Read more

พิธีเปิดหน่วยฝึกทหารใหม่รุ่นปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒

07-11-2560 Hits:34 News

พิธีเปิดหน่วยฝึกทหารใหม่รุ่นปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒

          เมื่อ ๐๗ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ท.รัชตะ ท้าวคำลือ ผบ.ร.๑๗ พัน.๓ ในพระองค์ฯ เป็น ประธานพิธี เปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี พุท ธศักราช ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ ณ ลานผู้กล้า หน้าอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    

Read more

จิตอาสาร่วมปลูกดอกดาวเรือง ศาลารอยพระบาทฯ

26-10-2560 Hits:28 News

จิตอาสาร่วมปลูกดอกดาวเรือง ศาลารอยพระบาทฯ

          เมื่อ ๒๕ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ท.รัชตะ ท้าวคำลือ ผบ.ร.๑๗ พัน.๓ ร่วมกับนายทหาร,นายสิบ,พลทหาร และประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจอำเมืองเชียงราย ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ทำความสะอาดบริเวณศาลารอยพระบาทฯ รัชกาลที่๙ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๕๐ คน

Read more

วันปิยมหาราช

23-10-2560 Hits:24 News

วันปิยมหาราช

          เมิ่อ ๒๓ ต.ค.๖๐ เวลา๐๘.๐๐ น. พ.ท.รัชตะ  ท้าวคำลือ  ผบ.ร.๑๗ พัน.๓ พร้อมกำลังพล นายทหาร นายสิบ ร่วมประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ (ลานศีลป์ ลานธรรม) ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน…

16-10-2560 Hits:34 News

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

         เมื่อ ๑๓ ต.ค. ๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. พ.ท.รัชตะ  ท้าวคำลือ  ผบ.ร.๑๗  พัน.๓ ในพระองค์ฯ พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร นายสิบ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ ๑ ปี ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.เชียงราย

Read more

royalthai
thaiarmy
3rd
t7
inf17
172
174
Yala15
atc

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

204534
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
109
87
334
203184
1602
4477
204534

Your IP: 54.163.209.109
Server Time: 2017-12-12 21:34:54

         DSC 0311

         ได้ก่อกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๘ (ร.ศ.๑๒๔) โดยแยกกำลังจากหน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดนคสวรรณ์ ๑ กองร้องเรียนว่า กองพันทหารพานที่ ๘ สมทบด้วย หมวดสัมภาระ ๑ หมวดและหมวดเสนารักษ์อีก ๑ หมวด กองทหารรานที่ ๘ ดังกล่าว ได้ปลูกโรงเรือนชั่วคราวที่ดอยทอง ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำกก ทางฝั่งขวาของอำเภอเมืองเชียงราย สืบเนื่องจาก ในขณะนั้นจังหวัดเชียงรายถูกคุกคามและรุกรานจากพวกจีนฮ่อเพื่อจะเข้ายึดเมืองเชียงรายประกอบกับจังหวัดเชียงรายตั้งอยู่ห่างไกลจากกองกำลังทหารซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำปางเส้นทางการเคลื่อนย้ายกำลังก็ไม่สะดวกทำให้การสนับสนุนการช่วยเหลือไม่ทันการณ์ซึ่งกองกำลังทหารพรานที่ ๘ ได้ปฏิบัติงานจนถึงปี พ.ศ.๒๔๕๑ จึงได้เริ่มส่งตัวทหารในสังกัดกลับภูมิลำเนาและได้ทำการคัดเลือกชายฉกรรณ์จากจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมรับราชการทดแทนซึ่งปรับกำลังเป็นหน่วยกรมทหารพรานที่ ๑๘ มีอัตรากำลัง ๒ กองร้อย จนถึง พ.ศ.๒๔๗๐ ซึ่งในขณะนั้น ประเทศไทยประสบกับภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ำจึงได้ยุบเลิกกรมทหารที่ ๑๘ นั้นเสีย จนถึง พ.ศ.๒๔๙๑ รวมเวลา ๒๑ ปี จึงได้จัดตั้งกองทหารพรานขึ้นในจังหวัดเชียงราย

ประวต1-2


          ใน พ.ศ.๒๔๙๑ ได้มีการจัดตั้งหน่วยทหารในจังหวัดเชียงรายขึ้นอีกโดยย้ายกำลังจาก กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๔ จังหวัดอุบลราชธานี มาตั้ง ณ บ้านเด่นห้า ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และเป็นที่ตั้งของค่ายเม็งรายมหาราชมาจนถึงปัจจุบัน โดยขึ้นการบังคับบัญชากับกรมทหารราบที่ ๗ จังหวัดลำปาง และได้แปรสภาพเป็น หน่วย เป็นกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๗ กับจังหวัดทหารบกเชียงราย และคงสภาพไว้ ๑ กองร้อย
          พ.ศ.๒๔๙๕ หน่วยกองพันทหารราบที่ ๑ กมทหารราบที่ ๑๗ ได้เปลี่ยนนามหน่วยมาเป็น "กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๗" ตามคำสั่ง กองทัพบกที่ ๖/๑๒๐๓ ลง ๑๙ ม.ค. ๒๔๙๕ โดยยังคงใช้กำลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่เดิม

          พ.ศ.๒๔๙๖ ในปีนี้ หน่วยได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมจากสหรัฐอเมริกาอีกจำนวนมาก จึงมีการปรับปรุงแบบฝึกอาวุธยุทธภัณฑ์แผนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับอาวุธที่ได้รับ ความช่วยเหลือและในปีนี้กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๗ ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชการที่ ๙) ณ ท้องสนามหลวง ซึ้นในสมัยนั้น พันโท เปลี่ยน ศรีรัตน์ เป็นผ็บังคับกองพัน และมี พลเอก ผิน ชุณหวัน เป็นผู้บัญชาการทหารบก โดยกองพันได้จัดกำลังพล ๑ กองร้อยผสม รวมด้วยกันทั้งหมด ๔๖ กองพัน
          พ.ศ.๒๔๙๘ ได้แปรสภาพหน่วยเป็น "กองพันทหารราบที่ ๓ กรมผสมที่ ๗" หรือ "ผส.๗ ร.พัน๓" ตามคำสั่งกองทัพบกที่ ๓๒๑/๒๓๖๗๐ ลง พ.ย.๒๔๙๘ ขึ้นการบังคับบัญชา ผส.๗ และ พล.๔

          พ.ศ.๒๕๑๖ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมผสมที่ ๗ ได้มีการปรับปรุงอัตราใหม่ตาม อจย.๗ - ๑๕ ลง ๒ สิงหาคม ๒๕๑๖ ประกอบด้วยกองบังคับการกองพันและกองร้อยสนับสนุนการรบ (หมวดช่าง,หมวดสื่อสาร,ตอนขนส่ง,ตอนสูทกรรม) กองร้อยที่ ๑,กองร้อยที่ ๒,กองร้อยที่ ๓,กองร้อยสนับสนุนการช่วยรบและหมวดเสนารักษ์เพิ่มเติมด้วยกองร้อยฝึก (อจย.๑๒-๒ ลง ๙ กรกฏาคม ๒๕๑๖ ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๗๙/๑๖ ลง ๗ สิงหาคม ๒๕๑๗)
พ.ศ.๒๕๒๒ กองทัพบกได้เปลี่ยนสภาพหน่วย กรมผสม เป็น กรมทหารราบ ตามคำสั่ง กองทัพบกที่ ๑/๒๕๒๒ ลง ๒๘ พ.ค. ๒๕๒๒ หน่วยฯ จึงได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น "กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๗" ขึ้นการบังคับบัญชากับกรมทหารราบที่ ๗ จังหวัดเชียงใหม่
          พ.ศ.๒๕๒๕ กองทัพบกได้ขยายอัตรา โดยจัดตั้งกรมทหารราบที่ ๑๗ ขึ้นที่จังหวัดพะเยา ตามคำสั่งกองทัพบกที่ ๑๑๑/๒๕๒๕ ลง ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๕ และให้กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๗ ขึ้นการบังคับบัญชากับกรมทหารราบที่ ๑๗ จังหวัดพะเยา หน่วยจึงได้เปลี่ยนนามหน่วยมาเป็น "กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๗" หรือใช้นามย่อว่า ร.๑๗ พัน.๓ มาจนถึงปัจจุบัน
ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาค ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สถาปนากองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๗ ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่แนบหนังสือสำนักราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๑๗/๑๔๕๑๖ ลง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ และถือเอาวันที่ ๑๐ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาหน่วยภายใต้คำขวัญ "รบยอด วินัยเยี่ยม"

 

ประวต 2